Główną działalnością firmy jest złomowanie pojazdów. Pojazd można zezłomować w wygodny dla Klienta sposób. Po pierwsze dostarczając go bezpośrednio do naszej stacji lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym przekazać pracownikowi FHU w miejscu postoju.

Oferujemy bezpłatny odbiór samochodów przeznaczonych do kasacji w obrębie 50km od naszej stacji.

Płacimy za każdy kompletny pojazd. Wszystkie złomowane pojazdy są wyceniane według indywidualnej wyceny wykonanej przez upoważnionego pracownika FHU. FHU Andrzej Bajor jest legalnie działającą stacją demontażu, a każde złomowanie potwierdzone jest stosownym zaświadczeniem o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu.

Prowadzona działalność opiera się o stosowne pozwolenia:

1. Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2616/OS/2010 pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne, które powstają w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2. Zezwolenie Wojewody Śląskiego o symbolu S-82, uprawniające zakład do wydawania zaświadczeń wymaganych przy wyrejestrowaniu pojazdu.

Stosowana w zakładzie technologia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji opracowana jest w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

Złomowanie pojazdów w naszej firmie to dobry wybór!